enertop

TEPELNÁ ČERPADLA | ENERTOP s.r.o.

OD NÁVRHU AŽ PO INSTALACI

ÚVOD TEPELNÝCH ČERPADEL

Princip fungování tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo je zařízení, které využívá obrácený Carnotův cyklus. Chladivo je stlačeno z plynného stavu, čímž se sníží jeho objem a prudce se zahřeje. Následně putuje chladivo do kondenzátoru, kde své teplo odevzdá, čímž se ochladí a přemění na kapalinu. Kapalina projde přes trysku do výparníku, kde dojde ke snížení tlaku a změní se opět v plyn a pod teplotou okolí se prudce ochladí. Poté se cyklus znovu opakuje.

Tepelná čerpadla odebírají teplo z určitého média nebo prostředí (vzduchu, vody a země). Pro správnou funkci nemusí tato média dosahovat vysokých teplot.

POUŽITÍ

Princip tepelná čerpadla je velmi efektivní technologie známou už zhruba sto let.

Rozvoj však dává nové příležitosti k využití.

KATEGORIE/ORIENTAČNÍ CENA

Tepelné čerpadlo vzduch-voda 100 000 - 250 000 Kč
Tepelné čerpadlo země-voda 200 000 - 350 000 Kč
Cena za 1 m vrtu pro čerpadlo země-voda od 1 000 Kč
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 20 000 - 50 000 Kč
Tepelné čerpadlo voda-voda 90 000 - 300 000 Kč

KATEGORIE TEPELNÝCH ČERPADEL

VZDUCH-VODA

Tento typ patří k nejčastěji používaným řešením. Používají se např. pro vytápění, ohřev bazénů a TUV. Jejich předností je snadné instalace. Z pohledu stavebních úprav jsou velmi univerzální.

Jsou ovšem značně závislé na teplotě vzduchu. Tedy média, z nějž přečerpávají teplo. Rozsahy pracovních teplot jsou přesto obrovské.

Fungují běžně do mínus -18°C. Nejvýkonnější modely dokonce do -25. V nízkých teplotách efektivita samozřejmě klesá, přesto je stále vyšší než u jiných zdrojů. Čerpadla pro ohřev bazénové vody běžně pracují do 10(5)°C. Všechny moderní čerpadla mají dobrou efektivitu i při mínusových teplotách.

ZEMĚ-VODA

Tento typ je pro vytápění v kombinaci s podlahovým vytápěním považován za ekonomicky nejvýhodnější. Čerpadlem lze topit celoročně v bivalentním provozu, nebo i samostatně – při dostatečném výkonu.

Díky odebírání tepla ze země není čerpadlo závislé na okolní teplotě a lze jej používat i v oblastech s teplotou pod mínus 20°C. Pro realizaci je nutné vybudovat vrt a nebo plošný kolektor.

Náklady na instalaci nejsou zanedbatelné. Na 1 kW potřebujeme 10-15 metrů hluboký vrt nebo kolektor o ploše kolem 25-30 m2. Většinou se realizuje vrt o hloubce 50 až 150 metrů. Orientační cena vrtu se pohybuje od 1500 Kč za 1 m, ale každá instalace má individuální podmínky a cena může být i řádově vyšší.

Toto čerpadlo je cca o 30% účinnější než jiná řešení. Návratnost investice je však kvůli vyšším vstupům v průměru 10 let.

VZDUCH-VZDUCH

Jedná se o splitové klimatizační jednotky, které umožní i vytápění. Nejčastěji jsou používány spíše jako přídavné topení a nebo se používají v menších objektech. Pro celoroční provoz je jejich využití coby jediného topidla v rodinných domech či bytech ne příliš vhodná volba. Efektivita a úspornost není tak dobrá jako u jiných variant. Výhodou je nízká pořizovací cena. Tato čerpadla/klimatizace běžně pořídíte mezi cca 20 až 50 tisíci.

VODA-VODA

Tento typ čerpadel je schopen dosáhnout nejlepších hodnot topného faktoru. Má ovšem svá úskalí. K jeho provozu potřebujeme vydatnou studnu nebo geotermální pramen. Instalace i provoz jsou náročné a ve výsledku může být méně ekonomické než jiné typy čerpadel. Tento typ je velmi náročný na údržbu a proto se uplatňuje u průmyslových objektů.

JAK FUNGUJÍ TEPELNÁ ČERPADLA?

Tepelná čerpadla odebírají teplo z dostupného zdroje a produkují ho jinam. Vše se děje během plynulých cyklů komprese a expanze. Čerpadlo odebere teplo z okolního vzduchu, země, vody. Kompresí par speciálního chladiva k výraznému nárůstu tepla a následnému předání topné soustavě. Médium pak putuje expanzním ventilem, zde se prudce ochlazuje a proces začíná nanovo.

Tepelné čerpadlo tedy přečerpává teplo z přírodních zdrojů a zároveň pomocí práce kompresoru zvyšuje jeho úroveň, tak aby bylo dostatečné pro vytápění nebo ohřev. Stejný princip využívá i lednice – jenom je zde kýženým výsledkem chlad, a nikoli teplo.

MÉNĚ ELEKTŘINY, VÍCE TEPLA

Na 1 kW spotřebované el. energie totiž dokáže vyprodukovat několikanásobné množství tepelné energie. Konkrétní účinnost se však velmi liší v závislosti na mnoha a mnoha faktorech. Především na typu a kvalitě samotného zařízení. A taky na vnějších okolnostech.

COP TOPNÝ FAKTOR

Poměr mezi příkonem a tepelným výkonem je u čerpadla velmi důležitá veličina. Svědčí o jeho efektivitě. Tzv. koeficient výkonu či topný faktor obvykle značený pouze zkratkou COP bychom mohli jednoduše popsat jako tepelný výkon děleno příkon. U tepelných čerpadel se COP pohybuje od cca 2 do 15 (výjimečně i více). Platí, že čím vyšší číslo (COP), tím efektivnější je chod čerpadla.

Například u čerpadel pro ohřev bazénů je za vynikající standard považován průměrný COP kolem hodnoty 6. To znamená, že čerpadlo vyprodukuje 6krát více tepla, než spolyká elektřiny.

Hodnota COP není vždy úplně ideální pro porovnávání čerpadel mezi sebou. Vypočítává se v laboratorních podmínkách s přesně stanovenými okolnostmi (teplota vzduchu, vody,…). Tyto proměnné se pak vždy uvádějí. Takže se u tepelného čerpadla pro bazén dozvíte např. COP 5,8 při teplotě vzduchu 24°C, teplotě vody 27°C. Někdy je u jednoho zařízení uváděno více čísel COP pro více okolností. Zajímavější hodnotou pro uživatele může být číslo SCOP, což je průměrný sezónní topný faktor. I tak jde spíš o orientační hodnotu, protože podmínky nikdy nebudou stejné jak při reálném provozu.

Vzhledem k tomu, že existuje určité optimální rozmezí podmínek, kdy čerpadlo funguje nejefektivněji a mimo toto rozmezí jeho efektivita klesá. Čerpadlo stále funguje a produkuje teplo nicméně potřebuje více elektřiny a stává se méně efektivní z pohledu úspory energie. A proto se nespecializujeme na jen některé značky tepelných čerpadel, ale ke každé zakázce přistupujeme samostatně s ohledem na individuální podmínky každého zákazníka. Návrh probíhá přímo na místě instalace a ne od stolu z kanceláře. Náš technik vyhodnotí veškeré aspekty a navrhne nejlepší možné řešení na základě, kterého Vám vypracujeme cenovou nabídku.

Současně nabízíme záruční servis (1x ročně) po dobu záruky zdarma a pozáruční servis, který se sjednává po uplynutí záruky, pokud si ho zákazník přeje. Pro financování pro Vás zajistíme úvěr za nejlepších možných podmínek na trhu.